Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació

Condicions per participar en el concurs “Sucs i batuts de temporada” de Som Gent de Profit a través de Facebook i Instagram


1. En general

(1) Aquest sorteig ha sigut organitzat per Som Gent de Profit – Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

(2) Aquest sorteig no té cap vincle amb Facebook ni Instagram, i no serà en cap cas patrocinat, recolzat o organitzat per Facebook o Instagram. El destinatari de la informació proporcionada no és Facebook o Instagram, sinó Som Gent de Profit. Per qualsevol dubte, comentari o reclamacions sobre el sorteig dirigeixis a Som Gent de Profit: concurs@somgentdeprofit.cat

(3) Es tracta d’un sorteig gratuït.

2. Premi

(1) Hi haurà 10 persones guanyadores que obtindran el següent premi:

Un lot de 3 melmelades Es Im-Perfect®, de l’organització Espigoladors, que serà entregada al domicili de cada un/a dels/les 10 guanyadors/es. Més informació: http://www.espigoladors.cat/es-im-perfect/

El premi no es podrà canviar ni bescanviar per diners. La validesa d’aquest premi és d’una setmana, des del 18 fins al 25 de juliol de 2019.

(2) Les persones que desitgin participar en el sorteig hauran de complir les següents condicions:

1. Afegir un comentari a la publicació feta per l’usuari @SomGentdeProfit a Facebook o @somgentdeprofit a Instagram i explicar com elaborarien suc o batut amb fruites i verdures de temporada i de proximitat.

2. Clicar Like a la publicació del concurs

3. Seguir l’usuari Som Gent de Profit a la xarxa socials on s’ha fet la publicació esmentada

Els/les guanyadors/es sortiran del sorteig realitzat per Som Gent de Profit.

(3) El premi no es pot rebre en metàl·lic ni ser intercanviat per un altre premi.

(4) El dret al premi no es pot transferir.

3. Execució del sorteig

(1) La participació en el concurs serà possible entre els dies 3 de juliol de 2019 a les 12:00 hores, fins al 17 de juliol de 2019 a les 12 hores.

(2) Els/les guanyadors/es seran escollits per sorteig realitzat a Easypromos, d’entre els/les participants que fins al dia 17 de juny de 2019 a les 12:00 hores hagin publicat a través del seu compte personal de Facebook o Instagram el comentari segons les condicions descrites. Tots els comentaris d’una mateixa persona es consideraran com una única participació independentment de la xarxa social utilitzada.

(3) Els comentaris que no segueixin les directrius descrites o el copyright, no seran contemplats en la participació del concurs. El/la participant quedarà fora del concurs.

(4) La resolució i comunicació dels/les guanyadors/es es realitzarà el 18 de juliol a les 12:00 hores a través de la plataforma Easypromos (https://www.easypromosapp.com/). Hi haurà 4 suplents.

(5) Els/les guanyadors/es confirmen estar d’acord amb que el seu nom (nom de pila i inicial del seu cognom) es facin públics en cas que Som Gent de Profit ho decideixi.

(6) La cessió de drets no comporta cap remuneració.

4. Lliurament del premi

(1) Els/les guanyadors/es rebran la comunicació a través d’una publicació a Facebook i Instagram per part de Som Gent de Profit. L’organització es posarà en contacte per missatge privat en ambdues xarxes amb els/les guanyadors/es.

(2) Els guanyadors/es hauran de respondre al missatge privat en un màxim d’una setmana des de la comunicació. En cas que no es respongui dins el termini fixat, es contactarà amb el primer suplent del sorteig.

(3) Un cop rebuda la resposta, als/les guanyadors/es se’ls sol·licitarà les següents dades personals (nom i cognoms, correu electrònic, telèfon i adreça) per tal de poder efectuar el lliurament del premi al seu domicili.

(4) El premi pot ser revocat amb caràcter retroactiu i/o recuperat, si s’ha obtingut mitjançant la manipulació o una altra infracció contra les lleis aplicables, contra les disposicions legals o contra les condicions de participació en el concurs.

(5) En cas que es perdi el premi pels motius esmentats anteriorment, Som Gent de Profit decidirà com actuar al respecte.

5. Protecció de dades

(1) Les dades personals obtingudes com a fruit de la participació en el concurs, únicament podran ser utilitzades conforme al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), per a la realització i gestió del concurs.

(2) Tota la informació facilitada sobre dades personals i altra informació dels/les participants en el concurs, es registra en un arxiu digital, i és necessària per a l’adquisició dels/les participants, la identificació dels/les guanyadors/es i l’assignació dels premis. La informació està destinada a Som Gent de Profit i serà responsable de la confidencialitat de les dades.

6. Pertorbacions durant el transcurs del concurs i responsabilitat

(1) Som Gent de Profit es reserva el dret a interrompre o finalitzar el concurs en qualsevol moment, tenint en compte els interessos dels/les participants, quan per raons tècniques o legals no sigui possible la continuïtat d’aquest, o bé se sospiti d’un mal ús del concurs.

(2) Som Gent de Profit no assumirà cap garantia pel mal funcionament en qualsevol moment de les plataformes en les quals s’ofereix el concurs.

(3) En la mesura permesa per llei, Som Gent de Profit es farà únicament responsable dels danys causats per Som Gent de Profit, per alguna negligència a través del seu personal, per negligències greus o per l’incompliment de les obligacions cardinals.