Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA SOL·LICITUD.

Bases legals

    Protecció de dades

    L’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. L’Agència de Residus de Catalunya informa que les vostres dades seran incloses en un fitxer registrat a nom de la campanya SOM GENT DE PROFIT, amb la finalitat de poder-vos comunicar de qualsevol aspecte en referència a la vostra sol·licitud. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a l’apartat “Contacte” ( http://residus.gencat.cat/ca/contacte/ ) del web de l’Agència de Residus de Catalunya.

EXPOSICIÓ "SOM GENT DE PROFIT"

L’exposició és itinerant i s’ha concebut a partir de dades impactants sobre el malbaratament alimentari a Catalunya. Constituïda de 14 plafons s’ha recreat un espai quotidià, proper a la gent, com la cuina d’una llar, d’una escola o d’un restaurant, on pot tenir lloc el malbaratament alimentari.

Tant en el disseny com en la producció, s’han tingut en compte criteris d’accessibilitat a fi de crear una exposició que s’ajusti a les necessitats dels diferents grups de població.

Hi ha cinc àmbits on s’expliquen els continguts a través de textos, imatges, pictogrames i elements interactius: Títol i crèdits (2 plafons); Aprofitem o malbaratem? (2 plafons); Llençar el menjar surt car! (3 plafons); Per una actitud de profit (5 plafons); Consells de profit (2 plafons).

Acompanya l’exposició una activitat educativa amb dos personatges: l’Apro i la Fita, que engrescaran els participants a començar el taller. Seguint l’ordre dels continguts proposats, i per facilitar l’activitat, es vincula cada plafó a una de les fases del taller.

Aquest taller es dirigeix a tot tipus de públic: adults, joves i també infants, per als quals s’han adaptat algunes
de les activitats. El taller complet té una durada de 50 minuts.

Exclusiu per a institucions.

OBJECTIUS

Difondre el concepte del malbaratament alimentari a totes les poblacions de Catalunya, en espais on hi ha presència de molta gent.

Descarrega't el document PDF amb les característiques tècniques AQUÍ

CALENDARI PROPERES EXPOSICIONS

 


SOL·LICITA L'EXPOSICIÓ

Omple aquest formulari per sol·licitar l’Exposició

  Ajuntament   Mercat Municipal   Centre Cultural   Biblioteca   Fira   Altres