Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA SOL·LICITUD.

Bases legals

    Protecció de dades

    L’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. L’Agència de Residus de Catalunya informa que les vostres dades seran incloses en un fitxer registrat a nom de la campanya SOM GENT DE PROFIT, amb la finalitat de poder-vos comunicar de qualsevol aspecte en referència a la vostra sol·licitud. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a l’apartat “Contacte” ( http://residus.gencat.cat/ca/contacte/ ) del web de l’Agència de Residus de Catalunya.

VISITEM ELS MERCATS MUNICIPALS

Els Mercats són, juntament amb els restaurants i les cadenes de distribució d’aliments, un espai molt important on podem prevenir el malbaratament alimentari, pel seu vincle amb el producte més fresc i perquè és un punt on conflueixen els consumidors i els distribuïdors.
Les visites que vam fer el juny de 2017 als Mercats Municipals de Barcelona, vam explicar la campanya i com evitar des de casa fins que anem a comprar el malbaratament dels aliments.
Molts botiguers i ciutadans s'hi van implicar. Els mateixos botiguers van ajudar a comunicar la campanya amb elements de comunicació bàsics, amb unes xapes identificadores i, a les seves parades, hi van posar consells molt útils per conservar millor els productes frescos. Al centre del mercat, hi havia un punt d’informació i es repartien fulls volants i una calculadora de racions que vam regalar a tothom que volia conèixer la campanya.

OBJECTIUS

Impliquem els actors principals en la lluita contra el malbaratament alimentari: comerciants i compradors.