Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA SOL·LICITUD.

Bases legals

    Protecció de dades

    L’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. L’Agència de Residus de Catalunya informa que les vostres dades seran incloses en un fitxer registrat a nom de la campanya SOM GENT DE PROFIT, amb la finalitat de poder-vos comunicar de qualsevol aspecte en referència a la vostra sol·licitud. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a l’apartat “Contacte” ( http://residus.gencat.cat/ca/contacte/ ) del web de l’Agència de Residus de Catalunya.

TALLER PER A LES ESCOLES

Aquest taller va dirigit a alumnes d’educació primària i secundària (de 8 a 14 anys), té una durada de 90 minuts i es realitza a l’aula educativa. Inclou l’educador.

Es treballen els conceptes següents: Què és el malbaratament alimentari? Com s’ha de fer la compra i organitzar els productes? Es poden reaprofitar els aliments?

El taller inclou material didàctic per als alumnes i, a partir de moments quotidians, se’ls fa reflexionar sobre com es compra, com s’emmagatzemen els aliments o bé com podem aprofitar els aliments i no llençar-los preparant diferents àpats.

Exclusiu per a centres educatius.

OBJECTIUS

Difondre el concepte del malbaratament alimentari a les escoles, fomentar i pomoure les bones pràctiques, així com donar a conèixer algunes de les causes del malbaratament i les seves conseqüències.

Descarrega't el document PDF amb les característiques tècniques AQUÍ


SOL·LICITA EL TALLER

Omple aquest formulari per sol·licitar el Taller per a les Escoles. Exclusiu per a centres educatius.